Sejarah

SEJARAH


Berdiri tahun 1977, awalnya bernama Regional Dairy Training Centre (RDTC) yang dibentuk atas kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda yang bergerak dalam bidang pelatihan bidang peternakan dengan tenaga ahli dari Belanda. Tahun 1982 RDTC melembaga menjadi Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP). Pada era Kabinet Persatuan Nasional, BLPP berganti nama menjadi Balai Diklat Pertanian (BDP) hingga tahun 2002, sesuai dengan surat Keputusan Menteri Pertanian No. 334/Kpts/OT.210/5/02, BDP berganti nama menjadi Balai Diklat Agribisnis Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak (BDAPTHT) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara organisatoris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian. Tahun 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 489/Kpts/OT.160/10/2003, BDAPTHT meningkat statusnya menjadi Balai Besar Diklat Agribisnis Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak (BBDAPTHT). Terakhir berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/282/M.PAN/2/2007 tertanggal 7 Februari 2007 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/0T.140/2/2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu maka BBDAPTHT retupoksi menjadi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu.